Zajęcia z języka angielskiego ze starszymi dziećmi opierają się głównie  na rozwijaniu ich  umiejętności komunikacyjnych , takich jak przekazywanie i uzyskiwanie informacji, i używaniu języka w naturalnych kontekstach: w domu, szkole, w podróży.
W tej grupie wiekowej spotykają się dzieci, które zazwyczaj miały wcześniej kontakt z językiem angielskim w szkole lub na zajęciach dodatkowych, dlatego staramy się dopasować kurs do ich  umiejętności i  posiadanych  już wiadomości. Rozszerzamy słownictwo nie tylko z najbliższego otoczenia dziecka, ale również ze sfer abstrakcyjnych: przyjaźń, egzaminy szkolne, kosmos, rozwijając jednocześnie zainteresowaniem językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych. Naszym celem jest aktywna i swobodna komunikacja  w tym języku.

Zajęcia odbywają się:

  • dwa razy w tygodniu po 60 minut.
  •  w odpowiednio dobranych grupach wiekowych. 
  • w grupach jednorodnych pod względem dotychczasowego kontaktu z językiem obcym.