Nastolatki, to grupa wiekowa, w której każdy miał już styczność z językiem angielskim.W szkole, na wyjazdach, w Internecie…Ogromna liczba nastolatków nie nadąża z materiałem w szkole. Wymagania są duże, a motywacja mała.Podstawa programowa kładzie nacisk na przedmioty takie jak język polski, matematyka czy historia a języki obce są często traktowane drugorzędnie. Tymczasem są dzisiaj niemalże najważniejsze.W szkole jednak trudno jest skutecznie uczyć się w przepełnionych klasach, stresie i hałasie. Młodzież nie może skoncentrować, a dodatkowo czas dojrzewania nie sprzyja chęci na naukę. W Blue Balloon staramy się zachęcić młodzież do świadomej nauki języka angielskiego dopasowując tematykę do potrzeb i zainteresowań młodych słuchaczy, w sposób kreatywny i umożliwiający wykorzystanie wiedzy w praktyce. W miarę potrzeb uzupełniamy niezrozumiane zagadnienia poruszane w szkole i stopniowo przygotowujemy młodzież do egzaminów ósmoklasisty.

Zajęcia odbywają się:

  • dwa razy w tygodniu po 60 minut.
  •  w odpowiednio dobranych grupach wiekowych. 
  • w grupach jednorodnych pod względem dotychczasowego kontaktu z językiem obcym.