Na kursie  języka angielskiego dla 8-9 latków rozwijamy jednocześnie cztery sprawności językowe – czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie w tempie dostosowanym do poziomu dzieci. Kładziemy nacisk na rozbudowę słownictwa i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci.  Mobilizujemy do używania języka angielskiego w konkretnych sytuacjach życia codziennego: przy wyrażaniu upodobań, stanów emocjonalnych, zachowaniu na placu zabaw, w szkole, w sklepie. Wybieramy piosenki oraz gry i zabawy ruchowe nie tylko budujące słownictwo, ale przede wszystkim aktywizujące do używania języka angielskiego . 

Zajęcia odbywają się:

  • dwa razy w tygodniu po 60 minut. 
  •  w odpowiednio dobranych grupach wiekowych. 
  •  w grupach jednorodnych pod względem dotychczasowego kontaktu z językiem obcym.